พระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชน

 

      โครงการพระไตรปิฎกศึกษาเพื่อประชาชนถือเป็นความพยายามครั้งหนึ่ง ที่จะทำให้การศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งมีเนื้อหามาก มีความละเอียดลุ่มลึก ประกอบกับบริบทที่แตกต่าง ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผ่านระยะเวลาอันยาวนาน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาได้นั้น มีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชน โดยการนำเอารูปแบบและวิธีการศึกษาในปัจจุบัน มาประยุกต์ให้พอเหมาะสมกับองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก เสมือนเป็นการแนะนำชักชวนให้เกิดความสนใจที่จะใฝ่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของพระไตรปิฎกที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเมื่อได้ศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติตนต่อไป


"ถ้าอ่านพระไตรปิฎก จะรู้เรื่องคน เรื่องเหตุการณ์สังคมในยุคนั้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะไม่มีคัมภีร์ของศาสนาไหน บันทึกไว้ละเอียดลออหรือกว้างขวาง เหมือนพระไตรปิฎก"
อาจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม


วัตถุประสงค์
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้ ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้ ระบบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก
  • เพื่อศึกษาเรียนรู้เนื้อหา และสาระสำคัญของพระไตรปิฎก
  • เพื่อให้สามารถแนะนำพระไตรปิฎกแก่ผู้สนใจทั่วไปได้

      ประโยชน์ที่คาดหวังจากการศึกษาคือ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของพระไตรปิฎก รู้จักลักษณะของเนื้อหา รวมถึงวิธีการทำความเข้าใจพระไตรปิฎก และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องพระไตรปิฎกแก่ผู้สนใจต่อไปได้
      จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ขึ้น โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนสั้น ๆ และจัดให้มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระไตรปิฎก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง แก่ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้