แบ่งปัน
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนได้โดยวิธีต่อไปนี้

สนับสนุนการจัดพิมพ์ และรับหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน มี ๓ แบบ คือ

๑. แบบปกติ : หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน สนับสนุนเล่มละ ๕๐๐ บาท
พิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการ ๓ เล่ม ราคาธรรมทานเพียง ๑,๐๐๐ บาทเท่านั้น
ทั้งนี้มีค่าจัดส่ง ๕๐ บาท/เล่ม

๒. แบบ Box Set : หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน พร้อมกล่องพรีเมี่ยม
หน้ากล่องพิมพ์โลโก้มูลนิธิ ฝากล่องภายในพิมพ์แผนภูมิพระไตรปิฎก สนับสนุนกล่องละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท/กล่อง

๓. ของที่ระลึก : ชุดแก้วน้ำชากระเบื้องเคลือบขึ้นรูปหนังสือพระไตรปิฎก
และพิมพ์ข้อความบางส่วนในหนังสือพระไตรปิฎก ใน ๑ กล่อง มี ๒ ชุด สนับสนุนกล่องละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท/กล่อง

ช่องทางการสนับสนุน

๑. รับด้วยตนเอง ที่ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
ที่อยู่ ๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย ๓๙ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

๒. แบบจัดส่ง สามารถสั่งได้ที่ Line ID : 0819710881
หรือโทร. ๐๒-๘๘๖-๐๘๘๐, ๐๘๑-๙๗๑-๐๘๘๑
โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งจำนวนเล่มที่ต้องการ

Powered by MakeWebEasy.com