พุทธมณฑล ๗๗
โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา โดยจัดตั้งพุทธศาสนสถานที่มีลักษณะ
ทำนองเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคต่างๆ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
Powered by MakeWebEasy.com