สัมมนาขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามหลัก ๕ ส

Last updated: 15 ก.ค. 2562  |  371 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สัมมนาขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามหลัก ๕ ส

งานประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
 
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดงานประชุมสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. ๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
    โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
 
    การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส ให้เกิดการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป โดยมีเจ้าคณะจังหวัดและพระเลขานุการ ทั้ง ๒ ฝ่าย, ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด, ข้าราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก
 
    การขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการตามหลัก ๕ ส เป็นการปรับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติการหรือดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของโครงการฯ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศในระดับจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขยายเครือข่ายวัดทั่วประเทศในระยะเวลา ๔ ปี ตามแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยรูปแบบกิจกรรมได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม
 
    ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ เสร็จสิ้นแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
 
    ในช่วงเช้า เริ่มบรรยายโดย พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ”
 
    ในช่วงบ่าย มีการบรรยาย
  • หัวข้อ “แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดย พระราชวรมุนี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการฯ” โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ” โดย ผู้แทนคณะอนุกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะวิทยากร ๕ส และผู้แทนวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ
  • หัวข้อ “แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในวัด” โดย โครงการวัดบันดาลใจ
    ทั้งนี้ ภายในการประชุมสัมมนาฯ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนดำเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, องค์ความรู้จากกรมส่งเสริมคุณภาสิ่งแวดล้อม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โครงการวัดบันดาลใจ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เป็นต้น”

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้