ประวัติ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้ริเริ่ม “พระไตรปิฎกฉบับประชาชน”

Last updated: Aug 6, 2019  |  277 จำนวนผู้เข้าชม  |  ตามรอยธรรม พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

ประวัติ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู้ริเริ่ม “พระไตรปิฎกฉบับประชาชน”

 อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าพระไตรปิฎกฉบับบสำหรับประชาชน ก็ด้วยต้องการทำงานชิ้นนี้ให้เป็นสมบัติสำหรับประชาชนให้มากที่สุด อีกอย่างหนึ่ง คำว่า พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน นี้ ไม่ได้มุ่งเพียงทำให้ง่าย ให้สะดวกสำหรับประชาชนเท่านั้น ยังปรารถนาจะนำประชาชนให้มีความรู้เข้าหาพระไตรปิฎกอีกประการหนึ่งด้วย

สุชีพ ปุญญานุภาพ, คำชี้แจงประจำเล่มที่ ๑ ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๑          

 


ประวัติสังเขป อาจาร์ยสุชีพ ปุญญานุภาพ

Powered by MakeWebEasy.com