ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระอาจารย์นันทสิริ วัดท่ามะโอ

Last updated: Aug 20, 2019  |  129 จำนวนผู้เข้าชม  |  วัฏจักรธรรม

ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระอาจารย์นันทสิริ  วัดท่ามะโอ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์นันทสิริ สาสนธชธัมมาจริยะ ปาฬิปารคู วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน และในโอกาสนี้ทางมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนจึงถวายพจนานุกรมพระพุทธศาสนามหายาน จีน - อังกฤษ - ไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน แด่พระอาจารย์นันทสิริไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการเยี่ยมชมครั้งนี้

 

Powered by MakeWebEasy.com